Структура

Непосредствено след създаването на компанията в България, BIOMET открива свои представителства в Барселона, Лондон и Париж. Те са възлови единици в структурата на организацията. Техните мениджъри са ключови фигури при осъществяване разрастването на дейността. Това са специалисти с богат практически опит и личностни качества, които гарантират високото ниво на предлаганите услуги от компанията. Благодарение на своите офиси фирма BIOMET е добре позната в Европа. Поставена в една глобална конкуренция тя покрива немалка част от целевия пазар за доставка на транспортни услуги в Европа.