Превоз на горива

Вече 20 години по силата на договори за превоз на светли горива, работим с едни от най-големите вериги бензиностанци в България – Шел (Shell)  и други.

Всички влекачи и автоцистрени са новозакупени, отговарят на стандарта EURO VI, а шофьорите, които ги управляват, са висококвалифицирани за превоз на опасни товари и редовно преминават специализирано обучение.