Превоз на LPG и индустриални газове

Осъществяваме също така превоз и доставки в цяла България на пропан-бутан и индустриални газове. Работим с водещи български и чуждестранни партньори като Ви-Газ – България, Ер Ликид – Франция и други.