Превоз на цимент

През 2016 г. разширихме портофилиото си от транспортни услуги и с цистерни за превоз на цимент в насипно състояние. Извършваме редовни доставки от производствената база на Титан АД до негови клиенти в цяла България.